Tanafjord turlag – Deanuvuona meahccevázzin searvi

Lagets formål er å stimulere og legge forholdene til rette for alle grupper av befolkningen til allsidig friluftsliv.Tilrettelegge, markedsføre, rydde og merke stier og veier med overganger, atkomst og parkeringsmuligheter.Tilrettelegge traseer og turer for familier og bevegelseshemmede.Merke og vedlikeholde ski og turløyper.

Annonse