Kvilekroken - dagsturhytta i Kvam

Legg til huskeliste
Annonse

Frå parkeringsplassen på Solhaug fylgjer du stien langs kraftgata/røyrgata. 

Turen går jamt oppover med enkelte bratte parti. Stien og røyrgata fører deg oppover mot Krokavatnet. 

Etter toppen av røyrgata går stien til høgre over ei myr og vidare over ei lita bru. Du føl no stien vidare og vil ha Krokavatnet på di venstre side. 

Adkomst med egen bil

Frå Norheimsund fylgjer du Rv.49 mot Tørvikbygd. Omtrent 1 km frå sentrum tek du til høgre mot Tveit.På Tveit er det ikkje høve for parkering, men her kan du betala vegavgift til veglaget (kr75,-) og køyra grusvegen til Solhaug (enden på vegen). 

Dersom du ikkje vil betala vegavgift tilrår me å parkera på Norheimsund stadion og gå opp Sandvenlia. 

På vinterstid er det ikkje høve til å køyra til Solhaug. 

På store utferdsdagar kan det fort verta fullt på parkeringsplassen på Solhaug. Ved Norheimsund stadion er det gode parkeringsmoglegheiter.

Annonse