Solhomfjell i Nissedal kommune

Legg til huskeliste
Annonse
Solhomfjell ligg i Nissedal kommune, men løypa snurtar innom Gjerstad.
Dette har blitt eit mykje brukt turområde, med branntårnet som det store turmålet. Me har vald å skrive om to rundturar som begge kjem til toppen av Solhomfjell. Den eine turen er Sandtjønn – Solhomfjell (11 km), og den andre er Heiland – Solhomfjell
(13 km). Turane ...

Adkomst med egen bil

Frå E18 følger du Fv 418 mot Gjerstad og Fv 71 mot Øy. For løypa Sandtjønn – Solhomfjell: Litt etter fylkesgrensa mellom Aust Agder og Telemark: ta av til høgre ved Vehus, ved skilt merka ”Sandtjønn 2 km”. Me køyrer langs Vehusåna og Samlogheia. Betalingsbom (brikke eller bankkort). Parkering ved
Sandtjønn, der T-løypa Sandtjønn – Uvdalen – Gautefall startar.
For løypa Heiland – Solhomfjell:
Etter om lag 26 km, rett etter rasteplassen ved Heiland tek du første veg bratt opp til høgre. Parkering før Stemtjenn ved infotavle og løypestart.
Annonse