Bremsåsrunden og Bremsarunden (på Mjøndalsskauen)

Legg til huskeliste
Annonse

Bremsåsrunden går nord for Bremsetjern og gjennom Bremsåsen Naturreservat, kjent for sin rike flora med bl. a. mange av Nedre Eikers 24 orkidéarter. Det er merket inn til reservatet med Statens Naturoppsyns gule merker i tillegg til blåmerkingen, og infotavler er satt opp flere steder av Statens Naturoppsyn.

 Runden følge...

Adkomst med egen bil

Bil til MIF-hytta.

Adkomst med kollektivtransport

Man kan ta buss eller tog til Mjøndalen og så følge merket/skiltet trasé fra stasjonen gjennom bebyggelsen og opp i skogen helt til Bremsëtjenn. Turene blir da betraktelig lenger. Se lenke "Fra Mjøndalen sentrum til Åsen og Mjøndalsskauen".
Annonse