Legg til huskeliste
Annonse

Uten tvil den toppturen i Larvik kommune som gir deg mest flott natur å hvile øynene dine på.

Her beveger du deg inn i Korpen og Sagkollen naturreservat. I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

Knappen, gir jo ikke assosiasjoner til noe spennende, som regel... men turen o...

Adkomst med egen bil

Kjør Rv 40 til Kvelde. Herfra over på østsiden av Lågen. Kjør over Holmfoss, og fortsett nordover på Rv 220 til du ser avkjøringen til Damvann. Det er ca 3,5 km fra krysset fra Holmfoss/Rv 220, opp til avkjøringen til Damvann. Damvannsvegen er en privat bomveg. Kjøring er tillatt i sommersesongen mot betaling. Bomavgift 2018: Personbil kr. 30.- , moped/motorsykkel kr. 20.- Bomkasse står på venstre side rett etter avkjørsel fra RV220. Veien stengt for allmennheten om vinteren. Skulle du ønske å spare pengene, er det mulig å bli stående nede ved Rv 220, og bruke apostelens hester allerede derifra.

Adkomst med kollektivtransport

Vestfold kollektivtransport (www.vkt.no) Buss Rute 215

Buss: Bussholdeplass Farmen på Hedrumveien FV 3048. Med buss sørfra/Larvik, ta til høyre i veidele nær bussholdeplassen og gå 1, 5 km på grusvei inn til Damvann der turen starter. 

Annonse