Labbeløype - Spiraltoppen gjennom Friluftsmuseet

Legg til huskeliste
Annonse

Labbeløyper er turveitraseer utenfor byggesonen som er tilrettelagt for gående om vinteren.

Denne labbeløypen begynner fra utfartsparkeringen på Spiraltoppen og følger veien gjennom Friluftsmuseet.

Labbeløypa prepareres av Drammen kommunens eget mannskap. Hvor ofte det blir preparert er avhengig av kapasiteten.

Labbeløypa er ik...

Adkomst med egen bil

Utfartsparkering på Spiraltoppen
Annonse