Søgne - KortKortMoroLøypa (Søgne Morothon)

Legg til huskeliste
Annonse
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  8,5 km
  2 timer, 30 minutter
  Rundtur
 • Høydemeter
  344 høydemeter totalt
 • Sesong
  Hele året
Dette er den nye 8km lange KortKortMoroLøypa i Søgne Morothon som arrangeres første lørdag etter første søndag i november (63 deltakere i 2014).
KortKortMoroLøypa starter på Tangvall:
Gå under E39 ved Kunstgressbanen. Inn på blåmerket løype nord for banen. Opp bakken. Forbi veien til Søgneskiltet. Gjennom granskogen på Stokkemyra. Over ...

Adkomst med egen bil

Rikelig med parkeringsplasser på Tangvall ved Kunstgressbanen nord for E39 og rett før undergangen under E39.
Annonse