logo

Måsøy kommune

Måsøy kommune, som ble eget herred allerede i 1839, ligger lengst nord-vest i Finnmark fylke på 71 grader nord. Kommunen har sitt fastland på Porsangerhalvøya, og består i tillegg til dette av 5 større øyer (Havøya, Måsøya, Ingøya, Hjelmsøya og Rolvsøya) og nærmere 400 mindre øyer, holmer og skjær. Mest kjente holme er Fruholmen med sitt fyr som inntil det ble avbemannet i 2006, var det nordligste bemannede fyr i Europa. Totalt areal (land og sjø) er på 2.100 km².

Kommunen er tilknyttet riksveinettet via RV 889, og har daglige anløp av hurtigrute og hurtigbåt til øydistriktet. Kommunen har omkring 1250 innbyggere. Hovednæring er fiske og fiskeindustri. Det er omkring 2.200 ferskvann i kommunen. I mange av disse er det fiskemuligheter hvor ørret og røye er de mest utbredte fiskesorter. I fjordene (fra svabergene) og ute på sjøen (fra fiskebåten) er det rikelige muligheter til havfiske. Det er også store bær- og jaktmuligheter omkring i hele kommunen.

Annonse