FeFo

FeFo har både åpne koier og hytter til leie.

Åpne hytter I Pasvik finnes flere koier som står åpen for allmennheten. Seks av dem tilhører FeFo. Koiene er plassert en behagelig dagsmarsj fra hverandre.

Friluftsliv i Finnmark
FeFo er grunneier og forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark.

Ring 78 95 50 00 / post@fefo.no

Annonse