logo

DNT fjellsport Sør

Med utgangspunkt i DNTs formål skal Fjellsportsgruppa i DNT Sør arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i fjellet, med særlig vekt på brevandring, klatring, grotting, tinderangling, vandring og fjellskiløping.

Videre skal gruppa øke medlemmenes kompetanse ved å utdanne deltagerene enten via interne eller eksterne kurs.

Dersom du er nyinnmeldt finnes det faddere i Fjellsport som vil kunne gi opplæring og hjelp på de første enkle turene.
Som etablert medlem av fjellsportgruppa kreves det en del kompetanse og erfaring fra relativt krevende fjellturer.

Du må kunne ta ansvar for egen sikkerhet i all slags vær og føre. Fjellsportturer har ingen turleder, alle må delta og ha kompetanse i forhold til oppsatt tur, og være i god fysisk form.

Ta kontakt med administrasjonen i DNT Sør dersom du vil vite mer om fjellsportgruppa.

Annonse