Norges Fjellstyresamband

Norges Fjellstyresamband er interesseorganisasjon for de 94 fjellstyrene i Norge. Fjellstyrene forvalter rettigheter og herligheter i statsallmenningene etter rammer fastlagt i Fjelloven. Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge samt noen mindre lavereliggende arealer.

Mange fjellstyrer driver også et aktivt arbeid innen friluftsliv. Dette gjelder blant annet konkrete tilretteleggingstiltak, hytte- og båtutleie samt flere ulike arrangement. Fjellstyrene har ellers ofte et nært samarbeid med mange ulike organisasjoner. Norges Fjellstyresamband selger også et kart som viser alle statsallmenningsareal i Sør-Norge hvor fjellstyrene tilbyr friluftsliv, jakt og fiske. Kartet kan du bestille her.

Enkelte fjellstyrehytter står åpne. Andre må du reservere og leie. Mange kan du booke direkte på www.inatur.no.

Annonse