Lauvåsen Hytteeierforening

Lauvåsen hytteeierforening har er en hytteeierforening for ca. 300 hytter og har til formål å ivareta saker av felles interesse for hytteeierne innen Lauvåsen Fritidsområde, i Stor-Elvdal kommune, og i samarbeid med grunneierene, søke å medvirke til en mest mulig positiv og harmonisk utforming av fritidsområdet.
Annonse