logo

Arna Aktiv 

Arna Aktiv er et rehabiliteringstilbud for personer med rusrelaterte utfordringer i Bergen Kommune. Arna Aktiv fremmer helse ved bruk av fysisk aktivitet i et støttende fellesskap.

Annonse