Stor-Elvdal kommune

Stor-Elvdal kommune ligger midt i Østerdalen. Kommunen hadde 2641 innbyggere pr. 1. januar 2014, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, legekontor, kafeer, forretninger, bank m.m.

Skolekommune

Full barnehagedekning, et godt skoletilbud og varierte fritidsmuligheter gir gode oppvekstvilkår i Stor-Elvdal. Kommunen har videregående skole, og ved Glommas bredd på Evenstad er det en avdeling av Høgskolen i Hedmark med studietilbud innen skog- og utmarksfag.

Rikt kulturliv og flott natur

Stor-Elvdal har et bredt sammensatt næringsliv med blant annet Moelven Østerdalsbruket, Ringnes Imsdal, flere håndverksbedrifter og et godt utvalg i butikker.

Stor-Elvdal har et rikt kulturliv, og kan lokke med eget kulturhus og idrettshall i Storstua.

Naturen er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv av forskjellige slag. Bjørnstjerne Bjørnson omtalte i sin tid Stor-Elvdal som Nordens Rhindal da han stod på Hammarkollen og skuet utover Koppangsøyene og Glomma (som bildet viser).

Fjellbygda Sollia er inngangsporten til Rondane og en del av Nasjonal turistveg - se www.rondanevegen.no for mer informasjon.

Både Rørosbanen og riksveg 3 går gjennom kommunen. Det er også god vegforbindelse til Gudbrandsdalen.

Kommunen har regulerte boligtomter til salgs, og det er attraktive hyttefelt i flere fjellområder i bygda.

VELKOMMEN TIL STOR-ELVDAL!

Annonse