logo

Vestre Fenstad Vel

Vestre Fenstad Vel med Stigruppa drifter og vedlikeholder et stinett på drøye 40 km i nærområdet rundt Brårud. Vi har de senere årene mottatt betydelig økonmisk støtte, som har blitt brukt til innkjøpe av turskilter, kloppematerialer, materialer til benker mm. Det har blitt lagt ned mange dugnadstimer de siste 3 årene. Vi ønsker å inspirere til ulike turer på stinettet vårt med forslag til hvor man kan gå.
Annonse