logo

Notodden Turlag

Notodden turlag ble stiftet 19.03.1934 og er tilsluttet Den Norske Turistforening. Turlaget har rundt 900 medlemmer. (2017). Laget har kommunene Notodden og Hjartdal som vårt ansvarsområde.

I foreningens statutter står det at turlaget skal " arbeide for å utvikle turlivet, vekke interesse for fotturer og skiturer, og å drive opplysningsarbeid som kan gi utfartslivet økt interesse og utbytte". Dette innebærer at Turkomiteen har laget rikt turprogram.

Løypekomiteen i turlaget har hovedansvaret for å rydde og merke 300 kilomerer stier og løyper. Turlaget eier partytelt og lavvo som settes opp ved ulike arrangement. Vi arrangerer turer tilpasset alle aldersgrupper og fysisk forutsetning. Himingsjå turisthytte på Lifjells sto ferdig høsten 2017. Hytta er stor. Den har 27 faste sengeplasser og er et tilbud til alle som måtte ønske å benytte seg av den.

Turlaget har en strategi for å synliggjøre seg i media og gjennom ulike sosiale medium.

Ta kontakt med styret for spørsmål og innspill:

Ottar Kaasa, ottar.kaasa@dnt.no, tlf: 971 22 481

Landskapet i storkommunen Notodden innbyr til mange muligheter. Her finnes våtmarksområder, landskapsvernområder, granskoger og glisne furumoer. Åpne myrområder, vann, vassdrag og høyfjell som strekker seg over 1300 meter. Her er noe for enhver smak og fysisk utrustning. Drar vi lenger enn kommunegrensene strekker seg, er det ikke langt til Hjartdalsfjella, Tinnfjella og Gaustatoppen. Lenger nord og vest finner vi Hardangervidda. I nord og øst den delen av Blemassivet som ikke ligger inn under Notodden kommunes grenser. Videre finner vi mot øst Jonsknuten, Knutefjellet, Skrim og Sveinsbu. I sør ligger Narefjell og skogbeltene som strekker seg helt til Skien. Avstanden til havet er heller ikke lang. Kyststien i Vestfold og Jomfruland ligger innenfor en god dagstur.

Annonse