Notodden Turlag

Tekst hentet fra innledning i bladet "Turprogram 2020":

Kjære alle lesere!

Her i Norge er vi heldige og privilegerte som har uberørt natur rett utenfor dørstokken. Og her i Telemark og i områdene rundt Notodden vil jeg si at vi er ekstra heldige - ikke bare har vi mye natur rundt oss, men den er utrolig variert i tillegg. Vi har store innsjøer og elver som innbyr til padling, bading og fi sking. Dype skoger som lar oss se dyr og fugler, plukke sopp og bær, og som med alle sine former og farger gir de magiske lekestundene for barna. Vi har fjell og vidder som gir oss den store frihetsfølelsen, utsikten og vidsynet både utover verden og innover i oss selv.

Det bor i oss mennesker en innebygd tilknytning til naturen, som gjør at de fl este av oss i en eller annen grad føler oss hjemme der. Å være ute hjelper oss til å huske hva som er viktig i livet, og hva vi i hverdagens stress ofte gjør viktigere enn det egentlig er. Ute i naturen føles hodet lettere, pusten dypere og samtalene enklere.

Naturen er en arena som gir mestringsfølelse på alle nivåer. Om det er å nå toppen av et fjell, klare å tenne et bål eller å mestre å overnatte ute, så gir dette gode følelser for alle, uansett alder eller ferdighetsnivå. Dette er viktige grunnsteiner for god psykisk helse, samtidig som vi også vet hvor godt turer i variert terreng er for den fysiske helsen vår. Å være ute i naturen er derfor et av de viktigste helsefremmende tiltak vi kan gjøre!

Vi i Notodden Turlag brenner for å tilrettelegge slik at fl est mulig får kjenne på disse gode følelsene og tilbringe tid i naturen. Det er bakgrunnen for de mange tusen dugnadstimene som blir lagt ned hvert år - på rydding og merking av stier, bæring av materialer og bygging av klopper, broer og rekkverk, arrangering av turer for alle nivåer, vedlikehold av turisthytta vår, markedsføring og mye annet. Jeg vil benytte anledningen til å sende en stor takk til alle våre frivillige som gjør alt dette mulig. Dere i løypekomiteen, i IT og markedsføring, i turkomiteen, i hyttestyret, dere i DNT ung voksen og våre to Barnas Turlag, dere i DNT integrerer, i DNT Senior, alle turlederne våre, alle i styret vårt, og alle dere andre som hjelper til ved dugnader og arrangementer. Tusen takk for innsatsen! Dere gjør vårt mål om å tilrettelegge naturen for alle, samtidig som vi tar vare på den for framtiden mulig.

Vi i Notodden Turlag håper vi har gitt dere et turtilbud for 2020 som gir dere lyst til å ta turen ut i våre fantastiske omgivelser med oss. Til nye steder og gamle kjenninger, med interessante temaer og godt selskap. Til dere som har slitt ut noen par fjellsko allerede, og til dere som aldri har eid noen. Til dere som kjenner stiene i området i blinde, og til dere som ikke vet hvor dere skal parkere engang. Til de helt unge og til de som nå bare er unge til sinns, og til alle imellom. Vi håper å se dere! For livet ER faktisk bedre ute :)

God tur!

Med varm hilsen

Silje Brokke

Styreleder i Notodden Turlag

Annonse