Stiftelsen Turnerhytten

Stiftelsen Turnerhytten ble stiftet på Bergens Turnforening sitt representantskapsmøte 10. april 1991.

Stiftelsens formål er å eie, drive og sørge for forsvarlig vedlikehold av Turnerhytten til bruk for medlemmene i Bergens Turnforening og Stiftelsen Turnerhytten, samt allmennheten som ferdes på Ulriken, til fremme av interessen for turgåing og andre idrettslige aktiviteter på fjellet.

Stiftelsens arbeider også for å bevare Ulriken og tilstøtende fjellområder som et attraktivt og uberørt friluftsområde, samt å rekruttere medlemmer som ønsker å arbeide for eller støtte disse formålene.

Annonse