logo

DNT Finnskogen og Omegn - Solør

DNT Finnskogen og Omegn - Solør Vi er et lokallag av DNT Finnskogen og omegn. Vi ble stiftet 6. mai 2015 på Sønsterud gård. Lokallaget i Solør ønsker å bidra til økt grad av friluftsliv gjennom å tilby et allsidig turprogram for alle aldersgrupper i Våler, Åsnes og Grue kommuner og merking av stier i nærmiljøet.
Annonse