Kvambekk Angre Løypelag

På Kvambekk er det godt med skiløyper. Vi har et eget løypelag som jobber med å lage og vedlikeholde dette. Sammen med grunneier er det blitt kjøpt inn en tråkkemaskin.

Når forholdene tillater det blir det kjørt løyper hver fredag/lørdag fra omkring juletider til påske.

Annonse