logo

VisitReisa

Halti nasjonalparksenter AS er av Miljødirektoratet autorisert som besøkssenter for Reisa nasjonalpark. Vi gir deg informasjon og opplysninger om Reisa nasjonalpark, samt råd og tips for din bruk av og ferdsel i områdene.

Vi har informasjonstilbud på Haltibygget på Storslett med brosjyrer, kart (papirkart og digitale kart), formidlingsrom, bøker og faste / temporære utstillinger. Her lærer du mer om naturen og kulturen i Nord-Troms. I Reisadalen tilbyr vi informasjon, utkikkspunkt og turtilbud på Ovi Rashiin.