Skjækerhytta

Om hytta

 • Område
 • Betjeningsgrad
  Ubetjent
 • Sengeplasser
  6 sengeplasser
 • Åpningstider
  Hele året

Skjækerhytta ligger ved nordvestre enden av det store Skjækervatnet med Skjækerfjellmassivet i sørøst. Fra hytta som ligger på en haug i fjellgranskog er det fin utsikt over Skjækervatnet og mot Snåsas høyeste fjelltopp; Skjækerhatten (1139 m.o.h).

Fasiliteter

 • 12v
 • Båt
 • Vedovn

Slik kommer du deg dit

Adkomst sommer

Ta av Rv 763 ved Breide kjør mot Imsdal til bomsted Roktdalsvegen. Herfra følger du Roktdalsvegen til Ålnessetra og tar av veien. Kjør til parkeringsplassen ved enden av veien. Avkjørselen er skiltet.
Følg Skjækerstien fra parkeringsplassen i Roktdalen, om Nåvatnet, og frem til hytta. Det er en avstand på ca 12 km.

En nærmere adkomst til hytta er å kjøre bilvei til parkeringsplassen ved Lustadvatnet i Ogndal, i nabokommunen Steinkjer, og følge opparbeidet sti til Skjækra. Det er en avstand på 9 km.

Adkomst vinter

På snøføre vil avstanden fra parkering i Roktdalen være 21 km, mens den er 9 km fra parkeringsplassen ved Lustadvatnet i Ongdal.