Knutsbu

Knutsbu

Om hytta

  • Område
  • Betjeningsgrad
    Nødbu
  • Sengeplasser
    Ingen sengeplasser
  • Åpningstider
Enkel steinbu mellom Langesjøen og Tinnhylen.