Kolvelægeret

Kolvelægeret

Om hytta

  • Område
  • Betjeningsgrad
    Nødbu
  • Sengeplasser
    Ingen sengeplasser
  • Åpningstider
Åpen steinbu ved foten av Kolvenute.