Brutjernskoia

Brutjernskoia

Om hytta

 • Område
 • Betjeningsgrad
  Nødbu
 • Sengeplasser
  Ingen sengeplasser
 • Åpningstider
  Hele året

Brutjernskoia ligger like ved Brutjernet på Finnvegen mellom Grue Finnskog og Kirkenær. Finnvegene var ferdselsveiene mellom bygda og Finnskogen før bilveiene kom. Mange av dem er nå merket og med i Finnskogen Turistforenings stinett.

Brutjernskoia er en nyoppsatt ljørkoie lik den som tidligere sto i nærheten. Det er en åpen koie av svært enkel standard, med jordgulv og benker langs veggene. I midten er en stor stein til å ha åpen varme på og røyken forsvinner opp gjennom hullet i taket, ljoren.

Finnskogen Turistforening eier koia som Grue kommuneskoger satte opp i 2003. På koia er det et lite «skogbruksmuseum» med gjenstander fra tidligere tiders skogbruk.

Brutjernskoia er et fint turmål både sommer og vinter. Vann må hentes i Brutjernet og bør kokes. Tjernet er for øvrig et bra fiskevann med både abbor og ørret. Husk fiskekort fra Grue Jeger og Fiskeforening.

Det er ca. 100 m til Brutjernet for å hente vann (MÅ KOKES). Koia er ulåst og kan i prinsippet brukes hele året. Skiløye mellom Skasenden og Bergerseter (løypesentrum øst for Kirkenær) går rette forbi hytta.

Koia er inntegnet på turkartet Finnskogen Midtre i 1:50 000 fra Ugland It Group AS, men ikke på Norge 1:50 000 2015 I Brandval fra Statens kartverk.

Fasiliteter

 • Fiske
 • Bade
 • Vedovn

Slik kommer du deg dit

Tilgjengelighet

 • Sykkel

Adkomst sommer

Fra vest langs merket sti (Finnevegen) fra Vollstadvika i Frysjøen. Cirka 2 km og 150 høydemeter inn til hytta. Fra østlangs samme merkede sti men fra Skasenden. Cirka 4 km og 80 høydemeter inn.

Adkomst vinter

Samme som sommer, men vær oppmerksom på at sommerruta kan være noe trang å gå om vinteren. Også mulig å gå skogsbilveg som oftest er ubrøytet inn til hytta fra Forkerudseter ved rv 201like øst for Frysjøen.

Papirkart

Kartblad: 047 Kongsvinger