Grusetsætra

Grusetsætra

Om hytta

  • Område
  • Betjeningsgrad
    Nødbu
  • Sengeplasser
    Ingen sengeplasser
  • Åpningstider
    Hele året

Grusetsætra ligger vest for Rotnesjøen. Den hadde fast bosetting til midten av 1950-tallet. Her var på det meste både seter tilhørende Gruset, og to husmannsplasser.

Bygningene i dag er satt opp av tømmer fra gamle bygninger i området.

Det er overnattingsmuligheter for 2-4 personer på gulvet inne i den åpne koia ( med litt ommøblering ), og 2-3 personer i den tilbygde gapahuken. Koia er sparsomt utstyrt med kjøkkenutstyr, men har vedovn. Flyktningeruta ”Spiker’n” gikk forbi her under krigen.

300 m lenger nord ligger Maliskjæra hvor det er en fabelaktig utsikt over Rotnadalføret. Følg blåmerket sti nordover ca. 300 m, ta deretter stien til høyre ca. 100 m nedover skråningen til utsiktspunktet.

800 m lenger sør for Grusetsætra ligger den bebodde finneplassen Hytjanstorpet. Her drives jordbruk på den gamle måten med håndmelking og kjerning av smør.

Vi befinner oss nå i de mest rovdyrutsatte områdene på Finnskogen. Både ulv, bjørn og gaupe avlegger ofte besøk på de gamle vollene. Spesielt gaupa liker seg i området. Området byr også på en sjelden flora, noe som har ført til at plantelivet rundt sætra og utsiktspunktet er fredet.

Det er statskog som er eiere i området og står for vedlikehold av stedet.

Det kan være dårlig tilgang på vann ved Grusetsætra. Vann anbefales å ta med fra nærmeste bekk.

Papirkart

Kartblad: Vermundsjøen 2116 III (2007)