Ventebu

Ventebu

Om hytta

  • Område
  • Betjeningsgrad
    Nødbu
  • Sengeplasser
    Ingen sengeplasser
  • Åpningstider
    Hele året

Ventebu ligger ved enden av veien, en drøy kilometer innenfor Frihetsli i Dividalen. Her finner man en trivelig og lun rasteplass, men bua er ikke utstyrt for overnattingsgjester.

Innover mot vest strekker Sanddalen seg under Njunis (1717 moh.). Hytta er et flott utgangspunkt for turen videre langs merkede ruter i Øvre Dividal nasjonalpark, enten til Dærtahytta i øst eller Dividalshytta i sør. Herfra kan man videre legge ruta vestover mot Vuomahytta og Gaskashytta.

Dividalen ligger vinkelrett på Tamokdalen lenger nord, og befinner seg et kort stykke videre med bil østover fra E6 og Bardufoss.

Trykk link her for å se vår besøkskalender. Den viser store grupper/skoleklasser som har planlagt turer, samt planlagte stengte dager på grunn av dugnad og lignende.

For Ventebua gjelder dagsturpriser for overnatting.

Slik kommer du deg dit

Adkomst sommer

Hytta ligger ved bomveien ca. 1 km innenfor Frihetsli.

Papirkart

Kartblad: 163 Altevatnet