Sagdalhuken

Om hytta

  • Område
  • Betjeningsgrad
    Nødbu
  • Sengeplasser
    Ingen sengeplasser
  • Åpningstider
    Hele året

Gapahuken ligger like ved veikrysset. Den er best egnet til rasting, men kan til nød gi ly for overnatting på brisk for et par personer, eventuelt fire med litt omrokkering av utstyr.

Papirkart

Kartblad: Skotterud 2014 I