Lystjernhuken

Om hytta

  • Område
  • Betjeningsgrad
    Nødbu
  • Sengeplasser
    Ingen sengeplasser
  • Åpningstider
    Hele året

Lystjernet er vakkert lite tjern med en flott gapahuk med plass til ca 4 personer. I tillegg til gapahuken er lagd fin bålplass og bord ved siden av. Stedet ligger like ved Grensesømmen.

Papirkart

Kartblad: Skotterud 2014 I (2007)