Hovdestøylen

Hovdestøylen

Om hytta

 • Område
 • Betjeningsgrad
  Betjent
 • Sengeplasser
  Ingen sengeplasser
 • Åpningstider
  Hele året

Hovdestøylen Hotel ligger sør på Hovden nord i Setesdal.

Fasiliteter

 • 220v
 • Kortbetaling
 • Strømovn
 • Mobildekning
 • Telefon
 • Dusj
 • Vann
 • Wc

Tilpasset for

 • Handikap
 • Barnevennlig
 • Barnevogn
 • Rullestol

Slik kommer du deg dit

Tilgjengelighet

 • Kollektiv
 • Helårsbil
 • Sykkel

Adkomst sommer

Helårsvei med bussrute

Papirkart

Kartblad: Sæsvatn 1414 II (2006)

Kontakt hytte