Akerøya

Akerøya

Om hytta

 • Område
 • Betjeningsgrad
  Ubetjent
 • Sengeplasser
  8 sengeplasser
 • Åpningstider
  Ubetjent i perioden ukjent ()

Akerøya er en kystledhytte i Ytre Oslofjord på Akerøy vest i Hvaler kommune. Hytta ligger i Ytre Hvaler nasjonalpark. Den fungerer som ei utleiehytte der man må betale for alle sengeplassene. Overnatting må forhåndsbestilles.

Akerøya inngår i Ytre Hvaler nasjonalpark. Øya har lange tradisjoner som båtutfartssted og også muligheter for telting. Øya har store naturverdier og flere rødlistede arter. Sauer beiter på øya, og kan komme ganske nær hytta. Best utsikt er det fra "Redutten" på toppen av øya. Fine savberg og sandstrender. Festningsholmen ligger på en liten holme rett ved hytta. Her ligger et fort fra 1600-tallet.

Fasiliteter

 • Fiske
 • Steikeovn
 • Utleie
 • Bade

Slik kommer du deg dit

Tilgjengelighet

 • Båttransport

Adkomst sommer

Egen båt eller taxibåt som bestilles på i forveien.

Papirkart

Kartblad: Fredrikstad 1913 III (2006)

Oslofjordens Friluftsråd