Smalberget

Annonse

Om hytta

  • Område
  • Sengeplasser
    3 sengeplasser
  • Åpningstider

Smalberget som ligger på plassen Øvre Smalberget og er ei enkel hytte med ett rom en snau halv dagsmarsj nord for Gravberget langs Finnskogleden.

Smalberget er en gammel skogfinsk plass, men det er lite igjen av plassen i dag. Den første som bosatte seg her inne, var en såkalt løsfinne som hette Lang-Per. Løsfinner var betegnelse på skogfinner som ikke hadde fast boplass på et av torpene. Uansett; Lang-Per kom til Øvre Smalberget cirka 1740. Her bygde han en enkel stue på cirka 12 kvadratmeter, og livnærte seg på snarefangst av skogsfugl og hare, i tillegg til at han dyrket rug i svedjer som de fleste skogfinner gjorde på 16- og 1700-tallet.

Øvre Smalberget ble så brukt som seter fra rundt 1800 til 1902. Det var bøndene fra Romedal på Hedmarken som kom til Smalberget med kuene sine, opptil 60 i tallet. Etter seterdrifta opphørte ble stedet igjen husmannsplass og bebodd fram til 1946.

Dagens hytte ble satt opp i 1992 av materialer fra det gamle våningshuset som sto på stedet. Den har fungert som et enkelt overnattingssted langs Finnskogleden. Nå er den overtatt av Statskog.

Hytta er en av mange hytter/koier på Våler og Elverum Finnskoger. Det er mange muligheter for rundturer i dette området, og du kan oftest gå flere dager i strekk uten å treffe på andre mennesker.

Godt drikkevann i bekken 150 m nedenfor koia. Ellers er det en god drikkevannskilde 500 m lenger nord etter Finnskogleden.

Du finner mange minner om de gamle boplassene om du ser deg litt om både i Nedre og Øvre Smalberget.

Se for øvrig http://www.smalberget.no/.

Slik kommer du deg dit

Adkomst sommer

Hytta ligger en snau halv dagsmarsj nord for Gravberget langs Finnskogleden. Til Gravberget går det helårsvei.

Papirkart

Kartblad: 058 Flisa

Annonse
Værvarsel ikke tilgjengelig