Muran

Muran

Om hytta

  • Område
  • Betjeningsgrad
    Nødbu
  • Sengeplasser
    Ingen sengeplasser
  • Åpningstider
Enkel steinbu i Geitvassdalen sør for Rauhelleren.
Sist oppdatert 17.02.2019

Øvre Numedal fjellstyre