Østfold

Østfold

I Østfold er det merkete sommerruter flere steder, men bare ved Halden og i Rømskog er det turistforeningshytter.

Øst for Tistedal i Halden kommune ligger Ertemarka og Ankerfjella. I vest og nord avgrenses området av Iddefjorden, Haldenvassdraget og rv106 og i øst og sør av grensa mot Sverige. Vi har også tatt med området opp til Otteid lenger nord i Haldenvassdraget her.

Turterreng

Særlig den østre delen av Ankerfjella er preget av lange åser i retning nordvest/sørøst med utallige små og store vann innimellom. Det gjør området velegnet for kanopadling i likhet med mye av Østfold. Her er også den sørlige starten for Grensesømmen, ruta der man kan vandre langsetter svenskegrensa nordover helt til Treriksrøysa i Troms.

Også i andre deler av indre Østfold er det merkete ruter som ved Vansjø. Og det er merket til Haukenesfjellet i Rømskog der DNT Indre Østfold har restaurert et gammelt brannvakttårn.

Mest populære turer

Fra Remnevannet til Budalsvika og fra Råbocken i Sverige til Budalsvika. Overnattingstur til Haukenestårnet er og populært.

Gode startsteder

Fjell bro, Kruseter, Råbocken og Ed.

Mer informasjon

Papirkart

Kartblad: I tillegg til de to norgeseriene 1:50 000 fra Kartverket og Nordeca fins turkartene Vansjø (2007) 1:25 000, Fredrikstad (2011), Halden (2011), Moss (2011), Rakkestad (2011) og Trøgstad (2011) 1:50 000 fra Nordeca (tidl. Ugland) og kartpakken Fritidskart og kulturminner grenseområdet Dals-Ed, Aremark og Halden 1:35 000.

Annonse