Oslomarka

Oslomarka

Knapt noen annen hovedstad kan tilby så flotte store turområder rett utenfor stuedøra som Oslo. Byen er omkranset av skogkledte åser fra Askersåsene og Kolsås i vest til Voksenåsen og Vettakollen i nord og Ekeberg og Haukåsen i øst. Nesten en million mennesker har Oslomarka som hjemmeområde og det er knapt et sted i byen hvor befolkningen ikke har relativt kort vei til nærmeste markaområde.

Drar du opp i Marka og setter deg 631 moh. på det høyeste punktet i Oslo kommune, Kjerkeberget, vil du se at åsene rundt sentrum bare er en liten del av det hele. Innenfor Oslos grenser ligger en del av de områdene som heter Nordmarka, Lillomarka og Østmarka. Oslomarka derimot favner mye videre. Den strekker seg i en stor sirkel rundt byen. Her har vi delt inn i disse områdene:

Alle markene er skogsområder med mange vann og mye produktiv skog. Her er nesten ikke dyrket mark og det er langt mellom bofaste plasser, men det er ganske mange serveringssteder i områdene nærmest byen og tettbebyggelsen. Turmulighetene er store både til fots og på ski. Veiene er stort sett stengt for biltrafikk. Derfor er det gode sykkelturmuligheter i tillegg og mange av vannene er velegnet for kanopadling og bading.

Markahyttene

DNT Oslo og Omegn har et meget godt overnattingstilbud i Oslomarka, og sammen med alle serveringsstuene utgjør de et enestående tilbud til turgåerne. På de ubetjente hyttene må du selv ta med mat, sovepose og nøkkel og plass bestilles på forhånd. Både medlemmer og ikke-medlemmer i Den Norske Turistforening kan overnatte på hyttene, men du må være medlem for å deponere på nøkkel.

Mer informasjon

Papirkart

Kartblad: I tillegg til de to norgeseriene 1:50 000 fra Kartverket og ordeca fins turkartene Holmenkollen (2011), Kikut (2010), Oslo Østmark (2012) og Oslo Vestmark (2012) 1:25 000, Oslo Nordmark Sommer (2010), Oslo Nordmark Vinter (2009), Oslo Vestmark (), Oslo Østmark (), Holleia-Krokskogen (2010) og Romeriksåsene (2010) 1:50 000 og Oslomarka (2008) i 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland). Dessuten fins Bærumsmarka (2004) 1:20 000 fra Fossum IF, Østmarka 1:25 000 fra Østmarkskartet og Oslomarka sommer (2011) og Oslomarka vinter (2011) 1:50 000 fra Cappelen Damm.

Annonse