Ryfylkeheiane

Ryfylkeheiane

Forrevent og storslått. Grått og grønt. Kontrastene er store i Ryfylkeheiene. Fra de mektige fjordene i Ryfylke til de vidstrakte fjellviddene østover mot Setesdalsheiene er det alt fra åpne daler med frodige stølsområder og saftige grønne beiter til nakne, grå fjellvidder overstrødd med stein. Mektige fjell som Snønuten (1604 moh.) og Vassdalsegga (1658 moh.). ligger som merkesteiner i landskapet.

Vidstrakt

I nord glir Ryfylkeheiene over i Hardangervidda ved Haukeliseter. I sørvest går Ryfylkeheiene over i Frafjord- og Bjerkreimsheiene. I disse fjellområdene er det i de siste årene bygd ut et nett av ubetjente hytter som ligger spesielt lagelig til for folk fra Stavangerområdet. I øst går Ryfylkeheiene umerkelig over i Setesdalsheiene.

Rutenettet

Kraftutbyggerne kastet tidlig sine øyne på Ryfylkeheiene og i dag er de aller fleste vassdragene regulert. Da de gigantiske magasinene Blåsjø og Svartevatn ble oppført midt i området, måtte foreningen flytte en rekke av hyttene sine. Men det nye rutenettet byr på flotte turopplevelser både vinters- og sommerstid.

Mest populære ruter

Er utvilsomt turen til Preikestolen, en av verdens mest brukte vandreuter. Også turen til Kjerag er blant landets mest populære. I selve Ryfylkeheiene er det Sandsa til Stranddalshytta og Viglesdalen til Nilsebu som har størst trafikk.

Gode startsteder

Haukeliseter, Suldalsosen, anleggsveien mot Blåsjø, Årdal, Hunnedalen, Ådneram og Lysefjord-området.

Mer informasjon

Papirkart

Kartblad: I tillegg til de to norgeseriene 1:50 000 fra Kartverket og Nordeca fins turkartene Preikestolen (2005) 1:25 000 og Dalane (2010), Frafjord- og Bjerkreimsheiane (2007), Haukelifjell (2007), Hovden Nord (2008), Lysefjorden (2007), Sirdalsheiane (2007) og Suldalsheiane (2009) 1:50 000 fra Nordeca (tidl. Ugland) og Setesdalsheiene (2010) 1:100 000 fra Cappelen Damm.

Annonse