Breheimen med Jostedalsbreen

Breheimen med Jostedalsbreen

Vest for Jotunheimen mellom Sognefjorden, Nordfjord og Bøverdal ligger Breheimen og Jostedalsbreen. Navnene oser av snø og kulde og barske menn i tau over gapende bresprekker, men rommer også mye mer.

Den største breen på Europas fastland og mange andre mindre breer byr på et vell av opplevelser. Men frodigheten i dalene er vel så iøynefallende som karrigheten på toppene.

Varierte utfodringer

Det er først og fremst variasjonene som gjør Breheimen så fengende. Du kan oppleve vinterforhold på breene og toppene, vår nede i lia og sommer i dalene. Spennvidden i rutenettet er også så stor at omtrent alle vil finne dagsetapper som passer. Du trenger ikke gå mellom hyttene eller i tau over breer for å oppleve Breheimen.

Ta for eksempel turen til idylliske Vigdalstøl ved Jostedalen , eller ta en tur på Vongsen, sjelden får du videre utsikt enn derfra.

I dag er Breheimen og Jostedalsbreen stort sett bare benyttet til friluftsliv, jakt, fiske og brevandring. I tidligere tider gikk det viktige ferdselsveier gjennom området og fjellene ga næring til folket i bygdene rundt. Alle de kulturhistoriske sporene gjør det ekstra interessant å besøke disse traktene.

Mest populære turer

Til Skålatårnet fra Loen skal det går 10 000 per år, men de færreste overnatter på hytta ved toppen. Ellers er turen fra Sota Sæter via Sprongdalshytta og Arentzbu til Nørdstedalseter mye brukt. På Jostedalsbreen er turer på langs av breen om våren mest populært. Tvers over breen er sannsynligvis ruta opp Austerdalsbreen, forbi Kvitesteinsvarden til Brigsdal via Kattanakken den flotteste av turene.

Gode startsteder

Gaupne, Mørkrisdalen, Sota Sæter, Sognefjellet, Nørdstedalseter og Tundra- Lunda- og Jostedalen.

Mer informasjon


Transport, Jotunheimen vest - Breheimen

Sogn og Fjordane ekspressen
Rute 170: Oslo – Gol – Lærdal – Sogndal - Førde
Norway bussekspresss - www.nor-way.no
Tlf. 177 (ruter for fylket)
Tlf. 815 44 444
Ekspressbussruter til/fra Oslo Bussterminal tlf. 23 00 24 00

Valdresekspressen
Rute 160: Oslo – Fagernes – Beitostølen – Årdalstangen - Sogndal
Norway bussekspresss - www.nor-way.no
Tlf. 177 (ruter for fylket)
Tlf. 815 44 444
Ekspressbussruter til/fra Oslo Bussterminal tlf. 23 00 24 00

Nordfjordekspressen
Rute 147: Oslo – Gardermoen – Kvam – Otta – Stryn– Måløy
Norway bussekspresss - www.nor-way.no
Tlf. 177 (ruter for fylket)
Tlf. 815 44 444
Ekspressbussruter til/fra Oslo Bussterminal tlf. 23 00 24 00

Øvre Årdal – Sogndal, Sogndal - Turtagrø
Øvre Årdal – Sogndal http://www.ruteinfo.net
Sogndal – Turtagrø http://www.ruteinfo.net

Otta – Lom – Sota Sæter
Rute 05-737: Fjord1 Nordfjord - Ottadalen, - http://www.fjord1.no/nordfjord-ottadalen
Avd. Otta Tlf. 61 23 44 55
Alternativ:
Rute 147: Nordfjordsekspressen Oslo/Måløy stopper ved Dønfoss bru, 27 km drosjetur unna. Enkelte dager kjører rutebussen helt fram.
Norway bussekspresss - www.nor-way.no
Tlf. 177 (ruter for fylket)
Tlf. 815 44 444
Ekspressbussruter til/fra Oslo Bussterminal tlf. 23 00 24 00

Gjøvik – Skjåk
Gjøvik – Lillehammer, Lillehammer – Otta, Otta - Skjåk
http://www.fjord1.no/ (det er best å søke her pga busskifte).
Gjøvik – Lillehammer, Lillehammer – Otta, Otta - Skjåk
Fjord1 Nordjord - Ottadalen (kontor i Otta) tlf. 57 87 46 00

Otta – Lom – Sogndal
Rute 23-190
http://www.fjord1.no/sognbillag
Sogn Billag AS Tlf. 57 67 66 00

Papirkart

Kartblad: I tillegg til de to norgeseiene 1:50 000-kartene fra Kartverket og Nordeca fins turkartene Breheimen (2010) og Sogndal-Leikanger (2004) 1:50 000 og Breheimen (2008) og Jostedalsbreen (2008) 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland).

Annonse