Skarvheimen

Skarvheimen

I fjellområdet som fikk navnet Skarvheimen så sent som i 1995, er naturen svært variert. Fra Hemsedal i øst til Aurland i vest, fra Tyin og Filefjell i nord til Hallingdal og Bergensbanen i sør fins alt fra brede daler og vide flyer til spisse tinder og stupbratte lier. Her møtes øst- og vestland i et mektig favntak.

Fra gammelt av gikk flere av de mest brukte ferdselsveiene mellom Østlandet og Vestlandet gjennom Skarvheimen. Den eldste gikk trolig over Filefjell.

Lange turtradisjoner

DNT Oslo og Omegn ble tidlig oppmerksom på herlighetene i Skarvheimen, og i de første årbøkene kan en lese engasjerte artikler om fantastiske muligheter for vandrere og skiløpere i disse fjellstrøkene.

Noen overnattingssteder for turister fantes allerede før Turistforeningens tid, blant annet på gårdene langs Strandavatnet, i Aurlandsdalen og fjellstuene på Hemsedalsfjellet og Filefjell. Behovet for steder å overnatte for turistene var imidlertid stort, og i 1895 bygde DNT sin første turisthytte i området, Steinbergdalshytta, øverst i Aurlandsdalen.

Etter at Bergensbanen ble åpnet i 1909, økte interessen for området nord for jernbanen, og i 1914 ble Geiterygghytta reist. Fire år seinere var neste etappe nordover fullført med Iungsdalshytta .

Etter krigen kortet Turistforeningen ned dagsetappene med selvbetjeningshyttene Bjordalsbu, Sulebu, Slettningsbu og Kongshelleren, i tillegg til Kljåen. En rekke private hytter i Aurlandsdalen og ellers i området er med på å dele opp etappene i lengder som også de mer makelige av oss burde finne passe.

Mest populære rute

Turen fra Finse ned Aurlandsdalen, særlig nederste del Østerbø-Vassbygdi er sammen med sykkelturen ned Rallarvegen de virkelige klassikerne i området. Også turen tvers gjennom Skarvheimen fra Finse til Filefjell (eller andre vegen) er populær både sommer og vinter.

Gode startsteder

Finse, Aurlandsdalen, Storestølen, Hemsedalsfjellet og Filefjell.

Mer informasjon

Hallingskarvet nasjonalpark

Transport

Hallingdal – Aurlandsdalen – Flåm – Gudvangen Ål- Geilo – Hol – Myrland – Geiteryggen Øst – Steinbergdalen – Østerbø – Stondalen – Vassbygdi – Aurland – Flåm – Gudvangen

http://ruteinfo.net/, Tlf 177 Nettbuss Sør AS

NX175 Hallingbussen

Geilo/Gol – Hønefoss/Drammen – Oslo
http://www.nettbuss.no/, Tlf. 05070 Nettbuss Sør AS.

NX170 Sogn og Fjordane Ekspressen

Oslo – Hønefoss/Drammen – Ørgenvika – Gol – Hemsedal – Lærdal – Sogndal – Førde
http://www.nettbuss.no/, Tlf. 05070

450 Sognebussen

Sogndal/Årdal – Lærdal – Aurland – Flåm – Gudvangen – Voss – Bergen
http://www.nor-way.no/, Tlf. 815 44 444

162 Øst-Vest Xpressen

Lillehammer – Fagernes – Tyinkrysset – Lærdal – Aurland – Flåm – Gudvangen – Voss - Bergen
http://www.nor-way.no/, Tlf. 815 44 444

Oslo – Ustaoset – Haugastøl – Finse – Bergen Oslo – Geilo – Ustaoset – Haugastøl – Finse – Myrdal – Hallingskeid - Voss - Bergen

www.nsb.no Tlf. 815 00 888 Send NSB til 2188 kr. 3,-

Flåm - Myrdal
http://www.flaamsbana.no/ Tlf. 57 63 21 00
www.nsb.no Tlf. 815 00 888 Send NSB til 2188 kr. 3,-

Papirkart

Kartblad: I tillegg til de to norgeseriene 1:50 000 seriene fra Kartverket og Nordeca fins turkartene Aurlandsdalen (2011) 1:25 000 og Aurlandsdalen (2008), Finse (2010), Hallingskarvet (2008), Hemsedal Nord (2008), Hemsedal Sør (2008), Lærdal (2008), Rallarvegen (2010), Reineskarvet (2008), Skarvheimen Aurlandsdalen (2010), Skarverennet (2008) og Vang i Valdres (2004) 1:50 000 fra Nordeca (tidl. Ugland) og Skarvheimen (2009) 1:100 000/1: 50 000 fra Cappelen Damm.

Annonse