Saltfjellet og Svartisen

Saltfjellet og Svartisen

Mellom Ranfjorden, Dunderlandsdalen og Nasafjellet i sør og Saltfjorden/Skjerstadfjorden i nord ligger det store fjellområdet Saltfjellet-Svartisen. I vest når området ut til havet og i øst er Saltdalen/Junkerdalen og Sverige grensa.

Saltfjellet

Saltfjellets østlige deler, hvor de fleste hyttene og rutene ligger, er et flatt og stort sett meget lettgått høyfjellsplatå. En del meget frodige daler skjærer seg inn fra både sør og nord, for eksempel Stormdalen, Blakkådalen, Tollådalen og Beiardalen.

Svartisen og kystområdene

I sørvest ligger Svartisen, vestre del er Norges nest største bre og østre del er nummer fire på lista. Ute mot kysten blir terrenget enda mer alpint og forrevent. Børvasstindene sør for Saltstraumen inneholder mange perler for folk som vil ha luft under seg. Mangfoldet går også igjen i dyre- og plantelivet.

Dyr og planter

Frodigheten er stor i mange av fjelldalene, og over fjellviddene trekker flere av de store pattedyrene som trenger godt med plass rundt seg for å trives.

Geologi

En spesialitet for Saltfjellet er store forekomster av marmor. Dette har gitt grunnlag for fantastiske grotter. På Saltfjellet kan du derfor finne utfordringer både over og under bakken.

Populære ruter

Fra Lønsstua til Saltfjellstua, videre til Bjellåvasstua og så til Tollådalen.

Gode startsteder

Beiarstua, Lønsstua, Storengstua og Bolnastua.

Mer informasjon

Papirkart

Kartblad: I tillegg til de to norgeseriene 1:50 000 fra Kartverket og Nordeca fins turkartene Rana Vest (2004) og Rana Øst (2004) 1:50 00 og Bodø-Bodømarka (2001) 1:75 000 fra Nordeca (tidl. Ugland) og Det store Saltfjellkartet (2007) 1:100 000 fra Salten friluftsråd. For grensestrøkene fins Lantmäteriets Fjällkarta BD14 Kvikkjokk-Jäkkvik (2008) og BD15 Nasafjället (2008) 1:100 000.

Annonse