Vestmarka

Vestmarka

Vestmarka strekker seg nordover fra E18 over Liertoppen til Sollihøgda og er avgrenset av Lierdalen i vest og E16 i øst og nord. Særlig besøkt er området rundt Semsvannet like nedenfor Skaugumsåsen. Det er et gammelt kulturlandskap, med flere store gårder. Her ligger blant annet kongefamiliens Skaugum, som i dag huser kronprinsen og hans familie.

Hagahogget er Askers høyeste punkt. Mellom Semsvannet, Skaugumsåsen og Hagahogget finnes det ett landskapsvernområde og tre naturreservater som er opprettet for å ta vare på kulturlandskapet og flere flotte partier med edelløvskog. 

Både sommer og vinter er det mange som drar herfra og innover i Vestmarka til området rundt den store innsjøen Sandungen, eller til de populære serveringsstedene på Furuholmen eller Gupu. Det siste er forresten en gammel finneplass. Det er også gården Solli som i dag er en viktig innfallsport til Vestmarka. 

Papirkart

Kartblad: I tillegg til de to norgeseriene 1:50 000 fra Kartverket og Nordeca fins turkartene Oslo Vestmark (2012) 1:25 000 og Breiangen (2010) og Oslo Vestmark (2010) 1:50 000 fra Nordeca (tidl. Ugland): Breiangen-kartet bruker motsatte farger på sommer-og vintermerkinga! Dessuten fins Kjekstadmarka (2004) og Vestmarka (2007) 1:20 000 fra Asker Skiklubb og Oslomarka sommer (2011) og Oslomarka vinter (2011) 1:50 000 fra Cappelen Damm.

Annonse