Vestmarka, Kjekstadmarka og Hurumlandet

Vestmarka, Kjekstadmarka og Hurumlandet

Fra spissen av Hurumlandet i sør til Sollihøgda i nord ligger det store skogområder oppdelt av enkelte korridorer med dyrket og bebyggelse. I utmarka er det mange merkede sommer og vinterruter og store muligheter for friluftsfolket.

Hurumlandet

Turmulighetene starter bokstavelig talt nede i strandkanten på Hurumlandet. Fra Bærum og langs kysten hele veien rundt Hurumlandet til Holmsbu går kystien. På den andre siden av Drammensfjorden fortsetter den så sørover i Vestfold. Langs kyststien er det flere kystledhytter. I skogstraktene er det ski- og fotturruter, og flere gode fiskevann og -elver. Stikkvannshytta er et viktig turmål.

Kjekstadmarka

Nord for Spikkestad, Røyken og Heggedal ligger Kjekstadmarka. Den strekker seg nordover til E18. I Kjekstadmarka har DNT den ubetjente hytta Småvannnsbu og det er flere serveringssteder som Blåfjellhytta og R.O.S.-hytta. Det er merket en sammenhengende fotturrute fra Heggedal gjennom Kjekstadmarka forbi Småvannsbu og til Lier stasjon. Vinterstid er det mange oppkjørte skiløyper i Kjekstadmarka.

Vestmarka

Vestmarka strekker seg nordover fra E18 over Liertoppen til Sollihøgda og er avgrenset av Lierdalen i vest og E16 i øst og nord. Særlig besøkt er området rundt Semsvannet like nedenfor Skaugumsåsen. Det er et gammelt kulturlandskap, med flere store gårder. Her ligger blant annet kongefamiliens Skaugum, som i dag huser kronprinsen og hans familie.

Hagahogget er Askers høyeste punkt. Mellom Semsvannet, Skaugumsåsen og Hagahogget finnes det ett landskapsvernområde og tre naturreservater som er opprettet for å ta vare på kulturlandskapet og flere flotte partier med edelløvskog. Både sommer og vinter er det mange som drar herfra og innover i Vestmarka til området rundt den store innsjøen Sandungen, eller til de populære serveringsstedene på Furuholmen eller Gupu. Det siste er forresten en gammel finneplass. Det er også gården Solli som i dag er en viktig innfallsport til Vestmarka.

Mer informasjon

Papirkart

Kartblad: I tillegg til de to norgeseriene 1:50 000 fra Kartverket og Nordeca fins turkartene Oslo Vestmark (2012) 1:25 000 og Breiangen (2010) og Oslo Vestmark (2010) 1:50 000 fra Nordeca (tidl. Ugland): Breiangen-kartet bruker motsatte farger på sommer-og vintermerkinga! Dessuten fins Kjekstadmarka (2004) og Vestmarka (2007) 1:20 000 fra Asker Skiklubb og Oslomarka sommer (2011) og Oslomarka vinter (2011) 1:50 000 fra Cappelen Damm.

Annonse