Nesoddlandet, Sørmarka og Østmarka

Nesoddlandet, Sørmarka og Østmarka

Disse tre Oslomarkområdene består av et temmelig sammensatt stykke natur. I likhet med de andre markaområdene er det også her et omfattende nett av merkede ruter for sommer- og vinterbruk. Disse blir da også mye brukt av lokalbefolkningen rundt områdene

Østmarka

Østmarka er skogområdet som ligger som ligger øst for Oslo. Området ligger i kommunene Oslo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk. Grensene for Østmarka er i vest og stort sett Oslos bebyggelse. I nord er det bebyggelsen i Oslo, Lørenskog og Rælingen. I øst er det den store innsjøen Øyeren, og i sør er det bygdene i Enebakk som danner grense for Østmarka.

DNT Oslo og Omegn har Øvresaga og Røyrivannskoia som ubetjente hytter i Østmarka.

Østmarka naturreservat er ca. 18 kvadratkilometer og er et større, relativt uberørt og variert barskogområde med tilhørende plante- og dyreliv, som er typisk for denne delen av Oslomarka. Størstedelen av reservatet ligger i Rausjømarka og eies av Oslo- , Lørenskog- og Rælingen kommuner. Østmarka har flere større innsjøer som Børtervann og Langen.

Sørmarka

Ved innsjøen Langen går Østmarka over i Sørmarka. Det området ligger i Ski, Enebakk og Oppegård kommuner. Sørmarka grenser også mot Øyeren i øst og Rv 154 mellom Ski og Enebakk i sør. På vestsiden er det bebyggelsen sør for Oslo som setter grense.

DNT har ingen hytter i Sørmarka. Sørmarka er også en fin blanding av skog, vann og små topper. Den høyeste når opp i ca 300 meter.

Nesoddlandet

Halvøya Nesoddlandet er naturlig nok omgitt av vann på tre sider. Det omfatter hele Nesodden kommune, men i sør strekker den seg inn Frogn kommune. Nesodden er ikke stor, men lokalbefolkningen vet å verdsette dens natur, og det finnes flere merkede ruter. DNT har ingen hytter her, men langs strandkanten finnes det meget populære kystledhytter.

Gode startsteder

Skullerudstua, Østmarksetra, Losby Gods, Bysetermåsan, Grønmo.

Mer informasjon

Papirkart

Kartblad: I tillegg til de to norgeseriene 1:50 000 fra Kartverket og Nordeca fins turkartene Oslo Østmark (2012) 1:25 000, Oslo Østmark (2010) 1:50 000 fra Nordeca (tidl. Ugland), Østmarka (2010) 1:25 000 fra Østmarkkartet, Østmarka (2003) 1:30 000 fra Østmarka Orienteringsklubb og Oslomarka sommer (2011) og Oslomarka vinter (2011) 1:50 000 fra Cappelen Damm.

Annonse