Østmarka

Østmarka

Østmarka er skogområdet som ligger som ligger øst for Oslo. Området ligger i kommunene Oslo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk. Grensene for Østmarka er i vest og stort sett Oslos bebyggelse. I nord er det bebyggelsen i Oslo, Lørenskog og Rælingen. I øst er det den store innsjøen Øyeren, og i sør er det bygdene i Enebakk som danner grense for Østmarka.

DNT Oslo og Omegn har Øvresaga og Røyrivannskoia som ubetjente hytter i Østmarka.

Østmarka naturreservat er ca. 18 kvadratkilometer og er et større, relativt uberørt og variert barskogområde med tilhørende plante- og dyreliv, som er typisk for denne delen av Oslomarka. Størstedelen av reservatet ligger i Rausjømarka og eies av Oslo- , Lørenskog- og Rælingen kommuner. Østmarka har flere større innsjøer som Børtervann og Langen. 

Gode startsteder 

Skullerudstua, Østmarksetra, Losby Gods, Bysetermåsan, Grønmo. 

Papirkart

Kartblad: I tillegg til de to norgeseriene 1:50 000 fra Kartverket og Nordeca fins turkartene Oslo Østmark (2012) 1:25 000, Oslo Østmark (2010) 1:50 000 fra Nordeca (tidl. Ugland), Østmarka (2010) 1:25 000 fra Østmarkkartet, Østmarka (2003) 1:30 000 fra Østmarka Orienteringsklubb og Oslomarka sommer (2011) og Oslomarka vinter (2011) 1:50 000 fra Cappelen Damm.

Annonse