Orkelsjøvidda, Budal og Forollhogna

Dette sammensatte fjellområdet strekker seg fra E6 over Dovrefjell i vest til Budal i Midtre Gauldal i øst. I sør ligger Glåma og i nord Gauldalen.

Orkelsjøvidda rommer både flere fagre fjellsjøer, store vidder og den storslagne Einunndalen. Midt i området ligger DNTs eneste hytte i disse traktene, Orkelsjøhytta.

Forollhogna er nabo i øst. Det området ble nasjonalpark i 2001 og dets 1062 kvadratkilometer omfatter frodig viddelandskap og lune daler med bjørkeskoger. En av Norges flotteste villreinstammer trives i Forollhogna nasjonalpark.

Budalen grenser til nasjonalparken i nord, og selv om dalen er kort inneholder den mange naturherligheter.

Mer informasjon

Annonse