Holleia, Vikerfjell og Vassfaret

Holleia, Vikerfjell og Vassfaret

Holleia er et skoglkedd område vest for Tyrifjorden og Hønefoss. Dette terrenget fortsetter over i Ådalaskogene nord for Sokna og sør for Vikerfjell. Videre nordover stiger terrenget opp på Vikerfjell og toppene blir så høye at de blir snaue.

I den nordlige og vestlige delen av Vikerfjell er det til dels rent snaufjell med skogkledde daler i mellom. I nordvest glir området over i Vassfaret som er en typisk østlandsk skogsdal med fjell på begge sider.

Høgfjell sør på Vikerfjell er Oslos nærmeste høyfjellsområde med sine 1009 meter, men det er langt mindre brukt enn Norefjell og Blefjell som ligger litt lenger unna.

I nordvest ligger Vassfartraktene. Der ligger Vassfarkoia ved Venelisetrene, Ringerikes Turistforenings nye flaggskip. Flå kommune har merket stier her videre inn i de sentrale delene av Vassfaret.

Gode startsteder

Holleia: Ask, Tyristrand, Bårnås og Hervika v/Krøderen.

Vikerfjell: Strømsoddbygda , Vikerkoia og Hedalen.

Vassfaret: Vassfarkoia, Hedalen og Nevlingen.

Mer informasjon

Papirkart

Kartblad: I tillegg til de to norgeseriene 1:50 000 fra Kartverket og Nordeca fins turkartene Holleia-Krokskogen (2010), Sør-Valdres (2007) og Vikerfjell (2005) 1:50 000 fra Nordeca (tidl. Ugland) og Turkart Flå (2005) 1:50 000 fra Flå kommune

Annonse