Reinheimen

Reinheimen

Mot øst glir Tafjordfjella over til Reinheimen nasjonalpark som strekker seg langt nedover i Ottadalen. På vandring i disse fjellområdene kan du møte på både villrein, jerv, kongeørn og jaktfalk. I tillegg er området er rikt på kulturminner etter gammel villreinfangst. Mye folk kommer du imidlertid ikke til å møte, da det er lite tilrettelegging for fotturister.

Nasjonalpark

Så seint som i 2006 ble Reinheimen Nasjonalpark opprettet, som det nest største villmarksfrie området i Sør-Norge. Omkring 2000 rein overvintrer i området, og nettopp hensynet til villreinen er grunnen til at man ikke har tilrettelagt området spesielt for fotturister. Skal du på tur må du bære med deg både mat og telt i sekken. Det er imidlertid gode både jakt- og fiske-muligheter i området.

Gode startsteder

Billingen, Bjorli , Pollfoss og Lesjaskog.

Mer informasjon

Annonse