Gjendebu til Olavsbu

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (undefined)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  15,6 km
  5 timer, 30 minutter
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Gjendebu

På to helårsbruer over Storåe og forbi stidelet til Torfinnsbu og videre opp Veslådalen. På sommerbru over Vesleåe et stykke ovenfor skogen. Nord for Rundtom og forbi stidelet til Fondsbu. Videre til stidelet til Skogadalsbøen sør for Grisletjønnen. Så nordvestover gjennom av Rauddalen til Olavsbu.

Fra Olavsbu

Fra hytta sørøstover inn i Rauddalen langs nordsida av vann 1444 til stidelet til Fondsbu ved nordøstenden av vannet. Videre gjennom Rauddalen i samme retning. Stien passerer flere vann og går i jevn høyde og lett steinete terreng til stidelet mot bl.a. Skogadalsbøen, før stien kommer til nytt stidele og inn på ruta fra Fondsbu til Gjendebu. Østover og ned i Veslådalen i mykt terreng der Veslåe passeres på sommerbru. Stidele mot Torfinnsbu passeres før de siste meterne ned til helårsbru over elva og ned til Gjendebu.