Vetti Gard til Stølsmaradalen

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn

Vetti Gard til Stølsmaradalen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  3,7 km
  3 timer, 30 minutter
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Vetti Gard

Meget bratt og krevende rute med utsatte partier. Spesielt krevende når det er vått. Bort til stidelet til Ingjerdbu og Skogadalsbøen i kanten av jordene og så ned til Utla, stidele her for umerka sti til foten av Vettisfossen. Over elva på sommerbru. Meget bratt opp Brendeteigen med utsatte partier, glatt og krevende i regnvær. Bør ikke gås ned når fjellet er vått. I skoggrensa inn på ruta fra Avdalen og til helårsbrua over Stølsmaradøla. Over denne og bort til hytta.

Fra Stølsmaradalen

Meget bratt og krevende rute med utsatte partier. Spesielt krevende når det er vått. Fra hytta på helårsbru over elva Stølsmaradøla. Nedstigning fra skoggrensa og etter hvert meget bratt ned dalsida Brendeteigen med utsatte partier, glatt og krevende i regnvær. Bør ikke gås ned når fjellet er vått. Ned i Utladalen til Utla og over elva på sommerbru. Stien passerer stidelet for umerket rute til foten av Vettisfossen. Videre forbi stidelet for merket T-sti mot Ingjerdbu og Skogadølsbøen, siste meterene på vei inn til Vetti Gard.