Fra Mårbu til Lågaros

Ansvarlig: DNT Drammen og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (har16)
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  24,9 km
  8 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Mårbu

Nordvestover og over Skjorteåe på sommerbru og vestover forbi stidelet til Rauhelleren. Over Kosadalsåe ved nordvestenden av Mårtjønne og opp langs Hetteåe og over elva på sommerbru vest for Havfosstjønne og opp dalføret langs sørsida av Hetteåe. Videre opp mot sørvest og så ned til Viuvatnet, over utløpsbekken i oset og langs vannet. Så vestover over Viuvasshovdun i sørkanten og på nordsida av Tangetjønnan fram til hytta.

Fra Lågaros

Mot øst nord om Tangetjønnan, over Viuvasshovdin og ned til Viuvatnet. Utløpsbekken krysses i oset. Nordøstover langs nordsiden av Viuvatnet, nord om høyde 1367 og 1403 og ned til Hetteåe. Sommerbru over til umerket sti på nordsida av elva. Forbi brua og ned dalen på sørsiden av Hetteåe, før elva krysses på sommerbru sørvest for Havfosstjønne. Videre langs nordsida av Havfosstjønne, over Kosadalsåe og langs nordsida av Mår. Forbi stidelet til Rauhelleren og over Skjorteåe på sommerbru. Herfra ca. 600 m til hytta.
Annonse