Lid (Bergsdalen) til Høgabu

Ansvarlig: Bergen og Hordaland Turlag
Annonse

Om ruta

Om ruta

Fra Lid (Bergsdalen)

Sørover fra fv. 314 på vei over Bergsdalselvi, vest for kirken og på gårdsvei mot sør til et grustak. Herfra på sti opp gjennom lia. Etter hvert fint utsyn over store deler av Bergsdalen. På vestsida av Kvanngrøfjellet og opp til et lite tjern vest for Gråfjellet, så nedover til Tjørnadalsvatnet og Høgabu.

Turlaget leier 5 stk parkeringsplasser på Bergsdalstunet til gjester som skal besøke Høgabu, det er flere parkeringsplasser ved samfunnshuset ca 500 meter lenger oppover veien.

Dagsturer

Fra Høgabu kan du for eksempel gå rundturen via Bergsbukken og Bukkafjellet/Småbrebukken, som gir vidt utsyn. En annen mulighet er å ta rundturen om Gulltjørni og langs militærvegen. En tur som hele vegen følger T-merking og som gir en god oversikt over fjellområdet. Bestigning av Liabukken er en grei tur med barn; med opp- og nedgang fra Trollaskaret.

Fiske rundt Høgabu

Det er utarbeidet fiskekart for Vaksdal kommune. Fiskekort: I Bergsdalen gjelder et felles fiskekort for hele området som ligger i Vaksdal kommune. Det kan kjøpes av Per Småbrekke, tlf. 56598968.

Dersom du tar turen nordøstover er det en time til Skarvavatnet og videre en halvtime til Oddmundalsvatnet. Da kan du fiske deg gjennom sommernatten til Storlitjørna og tilbake til Høgabu. I dette området venter storfisk på 1-2 kilo på den heldige.

Fra Høgabu

Fra Høgabu opp nord til et lite tjern vest for Gråfjellet. Videre ned vestsiden av Kvanngrøfjellet, hvor du får utsyn over store deler av Bergsdalen. Herfra på sti ned gjennom lia, videre til grustak og på gårdsvei over elva vest for kirken fram til fv. 314.

Annonse