Høgabu til Gullhorgabu

Ansvarlig: Bergen og Hordaland Turlag
Annonse

Om ruta

Om ruta

Fra Høgabu

Sørover på østsida av Tjørnadalsvatnet forbi stidelet til Kvitingen. Fortsett opp på vestsida av Trollskaret og sørøstover langs fjellryggen og ned til Gulltjørna. Forbi stidelet til Småbrekkene på nordsida av bekken mellom tjernene og til stidelet til Kvamskogen og Vending på sørsida av bekken. Herfra et kort stykke mot sørøst til Gullhorgabu.

Gullhorgabu har fått navn etter fjellet Gullhorga som rager 1020 moh. over Nedsta Gulltjørna ca. 850 moh. Hytta er et knutepunkt for flere turruter, og Gullhorgabu knytter hele området sammen i et T-merket rutenett med store variasjonsmuligheter. Hytten er tilrettelagt for hund med 3 hundebur i sikringshytten.

Fra Gullhorgabu

Fra Gullhorgabu går stien nordvestover på østsiden av Gulltjørna og videre opp skaret på høyden 1060moh. Fortsett mot Trollskaret på vestsiden av Bukkafjellet og Bergsbukken, stien fortsetter ned mot Tjørnadalsvatnet forbi stidelet til Kvitingen. Videre et kort stykke på østsiden av vatnet til Høgabu.

Høgabu er en av Bergen og Hordaland Turlags eldste hytter. Den ble bygget i 1937, men er oppgradert gjennom årene og har god standard.

Dagsturer

Fra Høgabu kan du for eksempel gå rundturen via Bergsbukken og Bukkafjellet/Småbrebukken, som gir vidt utsyn. En annen mulighet er å ta rundturen om Gulltjørni og langs militærvegen. En tur som hele vegen følger T-merking og som gir en god oversikt over fjellområdet. Bestigning av Liabukken er en grei tur med barn; med opp- og nedgang fra Trollaskaret.

Fiske rundt Høgabu

Det er utarbeidet fiskekart for Vaksdal kommune. Fiskekort: I Bergsdalen gjelder et felles fiskekort for hele området som ligger i Vaksdal kommune. Det kan kjøpes av Per Småbrekke, tlf. 56598968.

Dersom du tar turen nordøstover er det en time til Skarvavatnet og videre en halvtime til Oddmundalsvatnet. Da kan du fiske deg gjennom sommernatten til Storlitjørna og tilbake til Høgabu. I dette området venter storfisk på 1-2 kilo på den heldige.

Annonse